FRISK Bedrift

Helsetjenester for ansatte

HVA OMFATTER BEHANDLINGSAVTALEN?

Avtalen omfatter følgende helsetjenester for ansatte:

  • Allmennlege - videokonsultasjon
  • Tekst-basert reseptfornyelse
  • Psykolog - videokonsultasjon
  • Medisinsk sykepleierrådgivning over telefon 24/7
  • Landsdekkende fysikalsk tilbud

Behandlingssted:

Helsetjenestene levert av Kry er digitale, og medlemmene har tilgang til tjenesten uavhengig av geografisk beliggenhet. Fysikalsk behandling er tilgjengelig over hele landet gjennom Nordic Netcare, som har det største nettverket av behandlingssteder i Norge.

Elektronisk formidling av helse- og personopplysninger:

Ved å inngå avtale med FRISK Bedrift samtykker den ansatte til bruk av elektronisk formidling av helse- og personopplysninger. All informasjon om timer, behandling og refusjonsskjema sendes digitalt til den ansatte via PasientPost. Kry forplikter seg til å overholde alle krav i gjeldende lover og retningslinjner.

1. Ansatte kan trene så mye de vil

Alle ansatte kan trene så mye de vil på over 70 sentre i Norge. Gruppetimer og andre aktiviteter på senteret er inkludert i avtalen.

2. Sømløs behandlingavtale

Vi tilpasser behandlingen på tvers av allmennlege, fysikalsk behandling og spesialister.

3. Garantert rask behandling

4. Trening som behandling

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet har positiv effekt på mange lidelser. Derfor vil våre behand- lere legge inn trening i behandlingsløpet i tilfeller de vurderer at det vil være fordelaktig.

5. Ingen krav om helsesjekk

Avtalen krever ingen helsesjekk og gir krav på behandling for dine ansatte fra dagen avtalen er signert. Det er ingen karenstid som hindrer ansatte i å få behandling for tilstander som har oppstått før avtaleinngåelse.

6. Du forholder deg til ett telefonnummer

Alt du trenger å gjøre er å ringe KRY. Sentralen står for organisering av behandlingsløpet i samarbeid med aktuelle behandlingssteder.

Ta kontakt med oss:

Ring oss på: 93400177

Send e-post: bedrift@fsc.no

behandlingsavtale bedrift

Norge har verdens høyeste sykefravær – hvordan kan vi bekjempe det?

1. Sørg for å ha aktive ansatte

Den dominerende årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser, samt psykiske lidelser, med henholdsvis 32 og 34 prosent av andelen tapte dagsverk (kilde: nav.no).

Om vi sammenliger 1. kvartal i 2022, med 1 kvartal i 2023 ser vi en økning på +24% i antall tilfeller psykiske lidelser, og +14% økning i antall som er i diagnosegruppen muskel- og skjelettlidelser. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på slike plager.

2. Ta tak i de som trenger det mest

11% av ansatte står for 80% av sykefraværet i et enkelt år. Dette er ofte ansatte som trenger tilrettelagt trening og oppfølging i behandlingsløpet for å komme tilbake i arbeid.

3. Gi de ansatte riktig behandling ved sykdom eller skade

I en undersøkelse gjort av SINTEF svarte hele 61% av bedriftene at nytten av helseforsikring var større enn utgiften.

Ta kontakt med oss:

Ring oss på: 93400177

Send e-post: bedrift@fsc.no

Som første i Norge kombinerer vi trening, forebygging og behandling.

Vi gjør dette for å gi ansatte en friskere arbeids- hverdag, samtidig som sykefraværet reduseres.

Våre leger og terapeuter har fokus på å inkludere trening i behandlingsløpet til dine syke eller skadede ansatte. På den måten kan dere unngå kortsiktige løsninger og tilbakevendende problemer med dårlig helse, sykdom og smerte.