Meny
Søk

Oppsigelse

Si opp eller finne informasjon om oppsigelse?

Du kan si opp medlemskapet ditt ved å sende en e-post til elverum@fsc.no.

Dersom du har et medlemskap med bindingstid må bindingstiden være utløpt før du kan si opp medlemskapet. Dersom medlemskapet ditt ikke har bindingstid vil medlemskapet bare ha en måneds oppsigelses tid.

Våre medlemsvilkår sier følgende om varighet og opphør:

Varigheten på medlemskapet ditt fremkommer i navnet på medlemskapet, kontrakten og i teksten om medlemskapet enten i bestillingsvinduet på nett eller prisoversikten på senteret. Senteret har kontantmedlemskap uten bindingstid med kort eller lang varighet, klippekort, løpende medlemskap uten bindingstid og løpende medlemskap med bindingstid på 6 eller 12 måneder. Medlemskap med fast sluttdato (klippekort og kontantmedlemskap) stopper automatisk dersom det ikke fornyes. Løpende medlemskap med eller uten bindingstid løper til det sies opp. Etter bindingstiden kan medlemskapet sies opp med en måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er treningsenteret i hende. Oppsigelse skal skje skriftlig, på e-post, per brev, eller via nettløsning der det er mulig.

Dersom medlemmet må avbryte treningen permanent på grunn av ulykke, kroniske sykdommer, flytting eller lignende uforutsette forhold, og det ikke er mulig med overføring til et annet treningssenter i Family Sports Club, frafaller bindingstiden og medlemskapet kan avsluttes med en måned oppsigelsestid. Dersom opphør av trening kun er midlertidig kan treningssenteret velge å bevilge frys i stedet for avslutning av medlemskapet. Medlemmet må kunne dokumentere forholdet, og det må komme klart frem av dokumentasjonen hvorfor avbrudd er nødvendig.Treningssenteret kan kreve ytterligere dokumentasjon dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende.

Si opp medlemskapet ditt? Send en e-post til elverum@fsc.no