Meny
Søk

  • Gratis treningsveiledning er inkludert i alle medlemskapene.
  • Åpningstidene for de ulike sølvmedlemskapene gjelder også i ubemannet tid.
  • Alle medlemskap varer i 12 måneder der ikke annet er angitt.
  • Alle medlemskapene unntatt 60+ har innmeldingsavgift på kr 600,-  (kr. 300,- for Move U). Ved innmelding via web er avgiften halvert. 
  • Ved utmeldt i mer enn 2 mnd, må innmeldingsavgift betales på nytt.
  • Feriefrys av medlemskap mot kr 150,- pr. mnd. (3 mnd. i året). Gratis for 60+. Gjelder ikke FRISK! medlemskap.

Dropp in kr 149,-
Ukepass - 1 uke kr 250,- fra dato til dato (kan kjøpes på nett)
Månedspass - 1 mnd kr 890,- fra dato til dato (Maks 2 mnd sammenhengende) (kan kjøpes på nett)
Klippekort 10 klipp kr 1000,-

Kan trene alle dager fra kl 05:00-23:00
Time med treningsveileder / programoppsett koster kr 150,- i tillegg