Meny
Søk

Vi passer barna når du trener!

Åpningstider i Barnepass: 
 

Dagtid Kveldstid
Mandag 09:00-11:00 17:30-20:00
Tirsdag
Onsdag 09:00-11:00 17:30-20:00
Torsdag
Fredag 09:00-11:00
Lørdag
Trivselsregler for Mini Sports Club:
  • Makstid for opphold i barnepass er 2 timer (kun 1 time for barn under 1.år)
  • Barna skal være mette og tørre når de kommer, vi foretar ikke bleieskift.
  • Unngå å levere slitne/ trette barn.
  • Når barnet er utilpass eller lager mye støy, henter vi foreldre.
  • Si ifra om barnet lider av allergi eller helsemessige ting vi bør vite om.
  • Syke barn kan ikke leveres i barnepass, her gjelder samme regler som i barnehage. 
  • Ingen barn har av sikkerhets messige hensyn ikke adgang i studio eller treningssaler.
  • Om barnet er utrygt fra start, abefaler vi tilvenning sammen med mor/far en periode.
  • Ta gjerne med drikkeflaske og sklisikre sokker/ tøfler.

Til foreldre som benytter barnerommet utenom barnepass tider:

Barn som klare å være alene kan fritt benytte barne rommet. Foreldre er da ansvarlige selv for at barnet klare å holde seg på dette området. Barnet har ikke lov å ferdes i studio, sal eller andre steder på sentret, da dette kan medføre fare for barnet. Vi anbefaler at barn som oppholder seg alene i barnepassen er 6 år og oppover.  Husk alltid å rydde etter bruk av barnepass rommet.