Meny
Søk

Aldersgrense

Informasjon om aldersgrense på senteret.

Senteret har aldersbetingede regler for gruppen 13-15 år og 16-17 år. Trening for personer og/eller grupper yngre enn 13 år kan forekomme. Spesielle betingelser gjelder, og opplyses da av senteret.

13-15 år - medlemmet plikter å følge senterets opplæringsopplegg. Dersom medlemmet ønsker å utvide treningsprogrammet sitt eller prøve ny øvelse, kan dette gjøres sammen med veileder. Ellers gjelder spesielle treningstider og regler for denne gruppen, og medlemmet plikter å følge disse. I den måneden medlemmet fyller 16 år går avdragsbeløpet automatisk opp til gjeldende pris for sølvmedlemskap. Medlemmet har fra fylte 16 samme rettigheter og plikter som et hvert annet voksent medlem.
16- 17 år: Medlemmet må følge senterets opplæringsopplegg og får tilbud om medlemsveiledning / treningsveiledning. Medlemmet kan ellers trene fritt. Dersom retningslinjene ikke overholdes kan medlemmet bortvises.

Det er 18 års aldersgrense for kjøp av medlemskap på Internett. Senteret kan ha aktiviteter for aldersbestemte grupper.