Meny
Søk

Cathrine Müller

Psykolog og coach

Cathrine er psykolog og vil være en naturlig forlengelse av vår filiosofi rundt det vi kaller kroppsmekanikk.

Cathrine forteller følgende om seg selv:

Mitt navn er Cathrine og jeg kommer fra Danmark hvor jeg også har tatt mine pskykologistudier. Min utdannelse tok jeg på det som heter Syddansk Universitet i Odense.
Etter endt studie flyttet jeg til Fredrikstad hvor jeg nå bor med min mann og vår datter.


Jeg er veldig fornøyd og stolt over at være tilknyttet som psykolog hos KROMI helse.

Her vil jeg fungere som et samtaletilbud til både individuelle personer, familie/pårørende, samt større grupper.

Jeg anser meg selv som et lyttende, positivt og empatisk menneske, som brenner for å identifisere og løse problemstillinger med forskjelige utganganspunkt.
Med innblikk i den enkeltes behov og ressurser vil vi i fellesskap finne frem til den beste behandling og løsning på dine problemer.

Jeg er av den oppfattning at vi mennesker ikke er èn kropp og èn psyke adskilt fra hverandre. For meg er kroppen et samlet system hvor det psykiske og fysiske gjensidig påvirker hverandre. Derfor kan kroppslige plager påvirke psyken og sinnsstemningen på lik linje som psykiske plager kan komme til uttryk i kroppslige smerter. Jeg har i en stor del av min utdannelse studert og spesialisert meg på den gjensidige påvirkningen mellom kropp og psyke. Derfor har jeg erfaring med å skape klarhet over sammenhenger. Ved å jobbe kroppslig og psykologisk med samme problemstilling er jeg overbevist om at vi kan oppnå unike resultater sammen.

Jeg gleder meg stort til reisen jeg skal ta del av sammen med Team Kromi og våre kunder.

Er du en av de som føler at kroppen er vond, eller dagene tunge så ta kontakt med meg på tlf 48129585 eller epost cathrine@kromi.no